Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=18

Go to Prosjekt Norge

Close

Rapporter

Norsk senter for prosjektledelse har opp tidene gjennomført en rekke forskningsprosjekter som tar for seg ulike aspekter av prosjektledelsesfaget. Dette har både vært egenfinansierte prosjekter og prosjekter med ekstern finansiering.

De fleste av rapportene fra disse forskningsprosjektene er åpne og kan bestilles gjennom skjemaet salg av publikasjoner. Her finnes også et sammendrag for hver av rapportene. For mer om de pågående prosjektene samt forskningsprosessen, se prosjekter.

Gå til side: 12348