Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=13

Go to Prosjekt Norge

Close

Vårt bibliotek

En viktig funksjon for Norsk senter for prosjektledelse er å bidra til kunnskapsspredning. Vårt bibliotek er viktig i så henseende og her vil du finne en samlet oversikt over publikasjoner som er gjort i forbindelse med vår virksomhet. Vi legger ut en kort beskrivelse av alle våre rapporter, bøker, håndbøker, tidsskrifter og vitenskapelige journalartikler. Ved å logge deg på Min Side vil du kunne bestille noen av våre produkter, mens tidsskriftene kan lastes ned i pdf-format. De vitenskapelige artiklene må normalt hentes i det respektive tidsskrift hvor den er utgitt.

Biblioteket inneholder også samtlige rapporter fra forskningsprogrammet PS 2000.