Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=12

Go to Prosjekt Norge

Close

Kunnskaping innen prosjektledelse

Norsk senter for prosjektledelse er opptatt av utvikling av ny kunnskap innen prosjektledelse og implementering av denne kunnskapen i våre medlemsorganisasjoner. Dette skjer ved bruk av en rekke arenaer og virkemidler. De viktigste er beskrevet i denne delen av vår portal.

  • Vår forskningsvirksomhet
  • Faglige fokusgrupper
  • Doktorstipendiater
  • Studentoppgaver
  • Utdanningstilbud innen prosjektledelse

I tillegg har vi lagt ved en side med lenker til andre viktige initiativ som jobber for å fremme prosjektfaget, både nasjonalt og internasjonalt.