Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=108

Go to Prosjekt Norge

Close

Frister og tema for kommende utgaver

Redaksjonskomiteen oppfordrer alle til å sende inn sine bidrag til denne e-postadressen: redaksjonen_bladet.prosjektledelse@project.sintef.no

Tidsfrister

Det er planlagt utgivelse av fire nummer hvert eneste år. De generelle fristene for innsending av materiale til redaksjonen er:

  • Nr 1: 15. januar
  • Nr 2: 15. april
  • Nr 3: 15. juli
  • Nr 4: 15. oktober

Bladet er normalt sett klart for utgivelse den 15. i månedene februar, mai, august og november.

Hovedtema for kommende nummer

Ikke bestemt.